Wat is er voor de jeugd ?

Wat willen jullie?

Kom met ideeën het buurthuis is voor jong en oud !!  In overleg mag je ook zelf wat organiseren.
Schrijf je idee op papier en doe dat in de brievenbus bij:

Jan Soer.


De activiteiten commissie

De activiteitencommissie van Kerkelijk Jeugdwerk organiseert in de schoolvakanties een activiteit voor de kinderen van de basisschool.
Het is een vorm van open jeugdwerk, toegankelijk voor iedereen. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.


Voor het komende seizoen zijn de data:

23 oktober 2017                -   Goochelaar Magic John van 14.00 tot 15.00 uur
30 december 2017           -   Knutselen van 10.00 tot 11.30 uur

Inlichtingen: Jan Soer  0523 - 676263

Buurthuis  OmmerkanaalBuurthuis  Ommerkanaal