Wat is er voor de jeugd ?

Wat willen jullie?

Kom met ideeën het buurthuis is voor jong en oud !!  In overleg mag je ook zelf wat organiseren.
Schrijf je idee op papier en doe dat in de brievenbus bij het Buurthuis.

De activiteiten commissie

De activiteitencommissie van Kerkelijk Jeugdwerk organiseert in de schoolvakanties een activiteit
voor de kinderen van de basisschool.
Het is een vorm van open jeugdwerk, toegankelijk voor iedereen. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.

Voor het komende seizoen zijn de data:

oktober 2019                -   ??? nog niet bekend
december 2019           -   Knutselen van 10.00 tot 11.30 uur

Voor verdere data en inlichtingen zie de nieuwsbrief of op www.buurthuisommerkanaal.nl.
Buurthuis  OmmerkanaalBuurthuis  Ommerkanaal