Wat is er voor de jeugd ?

Wat willen jullie?

Kom met ideeën het buurthuis is voor jong en oud !!  In overleg mag je ook zelf wat organiseren.
Schrijf je idee op papier en doe dat in de brievenbus bij het Buurthuis.

De activiteiten commissie

Voor het komende seizoen zijn de data:

oktober 2022              -   nog niet bekend
december 2022          -   nog niet bekend

Voor verdere data en inlichtingen zie de nieuwsbrief of op www.buurthuisommerkanaal.nl.
Buurthuis  OmmerkanaalBuurthuis  Ommerkanaal