Buurthuis Ommerkanaal

Jeugd

Wat is er voor de jeugd?

Wat willen jullie?

Kom met ideeën het buurthuis is voor jong en oud !! 
Schrijf je idee op papier en doe dat in de brievenbus bij het Buurthuis.

De activiteiten commissie

Voor het komende seizoen zijn de data:

december 2023          –   nog niet bekend