Buurthuis Ommerkanaal

Over het buurthuis

Algemene informatie

Stichting Buurthuis Ommerkanaal is opgericht bij notariële akte d.d. 09-12-1993.

De Stichting Buurthuis Ommerkanaal is opgericht en heeft als doel: De instandhouding en exploitatie van het buurthuis in de buurtschap Ommerkanaal in de gemeente Ommen voor sociaal-culturele activiteiten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. De Stichting beoogt niet het maken van winst. Met de opbrengsten maken we het mogelijk om nieuwe activiteiten te organiseren, het buurthuis te onderhouden en daarbij zo energieneutraal als mogelijk te zijn. De Stichting is bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van noordelijk Overijssel te Zwolle ingeschreven in het stichtingenregister onder nummer: 41024947.  

Plannen voor komend seizoen zijn weer gemaakt. Afgelopen tijd zijn we bezig geweest met updaten van het buurthuis. De buitenzijde is verfraaid, de verlichting is vernieuwd en de tuin is aangepakt. Ook verder verduurzaming en onderhoud staan bij ons op de agenda. Zo onderhouden we het buurthuis en kunnen we er nog jaren tegenaan.

Bestuur

Het voltallige bestuur komt ongeveer 8 keer per jaar samen. Vaste punten die worden besproken zijn onder andere de financiën, de activiteiten en onderhoud.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen:

Dik KroeseVoorzitter
Henry MakkingaSecretaris
Gerard RunhartPenningmeester
Tamara van de VegteNotuliste
Patrick StokerLid
Sandra HulsmanLid
Ronald van der VeenLid
Grialda WoertinkLid

Het bestuur bestaat, net zoals de commissies, uit vrijwilligers. Wilt u ook wat doen? Opgeven om mee te helpen bij het organiseren van activiteiten kan altijd.